We zijn groen

Als familiebedrijf uit Westfalen produceren wij duurzaam geproduceerd voedsel - in een prachtige omgeving. We voelen ons betrokken bij onze omgeving. Daarom doen we in het 30ste jaar van de geschiedenis van ons bedrijf een grote investering om nog milieubewuster, zuiniger en duurzamer te kunnen handelen.

Nieuwste energie-efficiënte technologie

Bij de uitbreiding en verbouwing van onze productiefaciliteiten hebben we ervoor gezorgd dat we overal de nieuwste energie-efficiënte technologie gebruiken. Het nieuwe gebouw is nu gebouwd volgens de KFW 55-norm, waarbij het primaire energieverbruik en het CO2-verbruik slechts 55% van de wettelijke verplichting bedraagt. Onze koelsystemen, elektrische pompen en de motoren van alle ventilatiesystemen werken zeer efficiënt. De omschakeling van cryogene koeling naar efficiënte koeltechniek bespaart een zeer hoog extern energieverbruik van elektriciteit. Volgens de eerste schattingen kan dit ongeveer 8.000 ton CO2 besparen.

Door onze productieprocessen hebben we te maken met zeer warme en zeer koude temperaturen. Dit biedt grote mogelijkheden voor energiebesparing: zo gebruiken we de afvalwarmte van onze koelsystemen voor de warmwaterbereiding, zijn onze ventilatiesystemen uitgerust met warmteterugwinning, zijn de warmtedragende leidingen zeer sterk geïsoleerd en gebruiken we milieuvriendelijke koudemiddelen met een zeer hoog rendement. Daarnaast maken we gebruik van efficiënte warmtekrachtkoppeling voor de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte.

Verpakking

We willen minder rotzooi! Daarom hebben we onze verpakkingen geoptimaliseerd zodat we in 2019 (waarschijnlijk) ongeveer 35% minder karton en 21% minder plastic zullen gebruiken dan in 2017. Door onze verpakkingen te recycleren, hebben we in 2018, 876 ton grondstoffen en 116 ton broeikasgassen bespaard ten opzichte van de primaire productie.

Door het verhogen van de palletgewichten is er nu minder ruimte nodig en hebben we het aantal ritten dat nodig is om onze goederen te leveren kunnen verminderen. Wij hechten ook belang aan regionale inkoop. Bijna 70% van onze grondstoffen komen uit NRW, zelfs 85% uit een straal van 150 km. Dit betekent korte afstanden voor ons en is een bijkomend voordeel voor mens en milieu.

Creëer een omgeving die het waard is om in te leven

Op ons bedrijfsterrein hebben we 38 fruitbomen van oude regionale rassen geplant, waaronder o.a. de mooie uit Wiedenbrück, de sterappel of de Stromberger-pruim, evenals vele vogel- en insectvriendelijke aanplant. Door in samenwerking met NABU insectenhotels en nestkasten voor mussen en zwaluwen op te zetten, voelen vogels en insecten zich bij ons thuis en zijn vaste gasten.

De nieuw aangelegde vijver biedt een leefgebied voor talrijke amfibieën en insecten. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat algemeen directeur Christoph Hülshorst tevreden kan zeggen: "We hebben een landbouwmonocultuur omgevormd tot een biotoop"

In tijden dat sommige mensen zich nog steeds afvragen of het de moeite waard is om iets te doen voor het klimaat en het milieu, zitten we midden in de actie! Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid!

 

Copyright 2023. All Rights Reserved.

We may place these in order to analyse our visitor data, improve our website, display personalised content and provide you with a great website experience.

Privacy Impressum