Dobrostan zwierząt to kwestia nastawienia

Dobrostan zwierząt to kwestia nastawienia

Wszyscy nasi dostawcy mięsa są regularnie odwie-dzani i sprawdzani przez nas. Dobrostan zwierząt jest bardzo ważny w naszych kontrolach.

  • Wypracowaliśmy z naszymi dostawcami skrócenie czasu transportu żywych zwierząt.

  • Na przykład większość półtusz, które sami rozbie-ramy, jest transportowana tylko w promieniu 60 km.

Nasi dostawcy mięsa są oceniani według kryteriów utrzymywania dobrostanu zwierząt. Szczególnie ważne są dla nas:

  • Niezależne kontrole warunków bytowych zwierząt w hodowlach
  • Krótkie trasy transportu dla zwierząt
  • Bezpieczne skuteczne ogłuszanie i ubój monitoro-wane przez kamery
  • Stała poprawa stanu zdrowia zwierząt
  • Ciągłe ograniczanie podawania leków

Hülshorst Feinkost jest trzecim co do wielkości członkiem wspierającym inicjatywy na rzecz dobrostanu zwierząt! Jesteśmy dumni z tego, że wyraźnie poprawiamy standardy dobrostanu zwierząt w konwencjonalnej hodowli zwierząt. Promujemy dobrostan zwierząt poprzez dobór dostawców i kontrolę.

W inicjatywie na rzecz dobrostanu zwierząt uczestniczy już około 530 milionów zwierząt i około 6700 gospodarstw. Z naszym również udziałem można promować dalsze działania na rzecz dobrostanu zwierząt - na przykład testowanie innowacyjnych środków utrzymania - na przykład w celu ochrony kręconego ogona u świń lub ogólnie do budowy chlewni.

ITW jest najbardziej skutecznym, praktycznym i dobrze skomunikowanym programem zwiększania dobrostanu zwierząt. ITW poprawia dobrostan zwierząt w szerokim zakresie, a nie tylko niszowo.

Förderer Initiative Tierwohl

Copyright 2023. All Rights Reserved.

Chcemy analizować dane naszych odwiedzających, aby ulepszać naszą stronę internetową, wyświetlać spersonalizowane treści i oferować doskonałe wrażenia z korzystania z naszej strony

Privacy Impressum