Dierenwelzijn is een kwestie van vertrouwen

Hülshorst toont houding

Al onze vleesleveranciers worden regelmatig door ons bezocht en gecontroleerd. Dierenwelzijn heeft een hoge prioriteit bij onze inspecties.

  • Samen met onze leveranciers hebben we de transporttijd van levende dieren al kunnen verkorten.

  • Zo wordt het merendeel van de varkens die we zelf afsnijden slechts 60 km levend getransporteerd.

Onze vleesleveranciers worden beoordeeld op basis van dierenwelzijnscriteria. Dit is voor ons bijzonder belangrijk:

  • Onafhankelijke inspecties van de huisvestingsomstandigheden

  • Korte transportafstanden van de dieren

  • Veilig en effectief bedwelmen en slachten onder camerabewaking

  • Voortdurende verbetering van de diergezondheid

  • Voortdurende vermindering van medicatiedoseringen

Hülshorst Feinkost is het 3e ondersteunende lid van het initiatief dierenwelzijn! We zijn er trots op dat we de normen voor dierenwelzijn in de conventionele veehouderij aantoonbaar voortdurend verbeteren. Wij bevorderen het dierenwelzijn door onze selectie van leveranciers en onze controles.

Ongeveer 530 miljoen dieren en ongeveer 6.700 boerderijen nemen al deel aan het Animal Welfare Initiatief. Onze bijdrage kan worden gebruikt om verdere maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn te bevorderen - bijvoorbeeld het testen van innovatieve maatregelen in de veehouderij - bijvoorbeeld voor het behoud van de krulstaart bij varkens of voor de bouw van stallen in het algemeen.

Het ITW is het meest effectieve, praktische en verkoopbare programma voor de verbetering van het dierenwelzijn. Het dierenwelzijn wordt door ITW op grote schaal verbeterd en niet in een niche.

Förderer Initiative Tierwohl

Copyright 2021. All Rights Reserved.

We may place these in order to analyse our visitor data, improve our website, display personalised content and provide you with a great website experience.

Privacy Impressum